/kvinnesak
post@kvinnesak.no

FN

Rapport om Norge fra FNs kvinnekomite

Den 7. mars 2012 kom rapporten fra FNs kvinnekomite om gjennomføringen i Norge av FNs konvensjon om avskaffelse av diskriminering av kvinner. Komiteen var på mange punkter kritisk til hvorledes Norge har etterlevd sine forpliktelser og har på mange punkter sluttet seg til synspunkter som var blitt fremført av det norske…...

Read more

Kvinneraseri over FN!

Torild Skard kommenterer møtet i FNs kvinnekommisjon i New York 1-12 mars 2010 Kvinneraseri over FN Vi strømmet til New York for å markere 15 års dagen for Beijing-plattformen. I 1995 lovte verdens regjeringer å gi kvinner makt og rettigheter på linje med menn. Nå skulle FNs kvinnekommisjon (CSW) gjøre…...

Read more