/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Fedrekvoten

Sjansespill med sårbare babyer

Mor og barn neglisjeres i debatten om foreldrepermisjonen....

Read more

Likedeling av foreldrepermisjonen er diskriminering av mor og barn

Venstres krav om likedeling av foreldrepermisjonen er diskriminering av mor og barn....

Read more

Småbarnspolitikken må endres

Det må være et sentralt krav for venstresida at økonomiske hensyn ikke skal være til hinder for god barneomsorg. De første leveårene er de viktigste i et menneskeliv, og for kanskje de fleste barn er det for tidlig å begynne i barnehage når de ikke er mer enn ett år…...

Read more

NKF mener: Et nyansert syn på foreldrepermisjonen

NKF er skeptisk til fedrekvoten i dagens form, og mener en betydelig økning av foreldrepermisjonen må være en forutsetning for en lang fedrekvote. NKF ønsker en evaluering av fedrekvotens effekter for ulike familier, og særlig for kvinner og barn....

Read more

Fedrekvoten har dårlig dokumentert effekt på likestilling

Fedrekvotens effekt på likestilling er dårlig dokumentert, men det er politisk attraktivt å omfordele noen permisjonsuker fra kvinner til menn....

Read more