Her er NKSs svar på høringsnotat om kvinelig verneplikt. Vi er imot....