/kvinnesak
post@kvinnesak.no

landsmøte 2014

Torild Skard utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening

Torild Skard ble utnevnt til æresmedlem av Norsk kvinnesaksforening på årets landsmøte, der hun gikk av etter åtte år som leder....

Read more

Margunn Bjørnholt valgt til leder i Norsk Kvinnesaksforening

Margunn Bjørnholt ble valgt til leder i Norsk Kvinnesaksforening på landsmøtet 10. mai. Hun etterfølger Torild Skard, som ble utnevnt til æresmedlem....

Read more