/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Margunn Bjørnholt valgt til leder i Norsk Kvinnesaksforening

Margunn Bjørnholt ble valgt til leder i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) på landsmøtet i Oslo lørdag 10. mai 2014. Hun har fungert som leder siden 2013, og etterfølger Torild Skard, som ble utnevnt til æresmedlem på landsmøtet.

Nyvalgt NKF-leder Margunn Bjørnholt sammen med avtroppende leder Torild Skard

Nyvalgt NKF-leder Margunn Bjørnholt sammen med avtroppende leder Torild Skard

Margunn Bjørnholt er sosiolog og daglig leder i Policy and Social Research AS. Hun er styremedlem i NKFs internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women (IAW) og leder for IAWs kommisjon for kjønn og den økonomiske krisen. Hun er også styreleder i Norges kvinnelobby, som ble etablert av åtte kvinneorganisasjoner våren 2014. Hun ble valgt til 1. nestleder i NKF i 2012 og har fungert som NKF-leder siden 2013.

Karin M. Bruzelius ble valgt til første nestleder i NKF. Hun er jurist og var høyesterettsdommer 1997–2011 og departementsråd for Samferdselsdepartementet 1989–1997. Bruzelius var leder for NKF i perioden 1978–1984.

I det nye styret sitter også Hilde Rognlien Johansen, Hilde Bojer, Tove H. Lehre, Karin Beate Theodorsen, Sanela Biser-Ihtiman og Wenche Bustø. Eva Heyerdahl ble valgt til varamedlem.

Les mer