Er forslaget til en helhetlig diskrimineringslov er i pakt med FNs kvinnekonvensjon og gir den et effektivt vern mot kvinnediskriminering? På seminar arrangert av JURK og Kvinnesaksforeningen 26. mai 2010 deltok blant annet Niklas Bruun, som er Nordens medlem i FNs komite for kvinnekonvensjonen og Anne Robberstad, som er professor i offentlig rett....