/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Forslag om ny lov i pakt med FNs kvinnekonvensjon

Er forslaget til en helhetlig diskrimineringslov er i pakt med FNs kvinnekonvensjon og gir den et effektivt vern mot kvinnediskriminering? På seminar arrangert av JURK og Kvinnesaksforeningen 26. mai 2010 deltok blant annet Niklas Bruun, som er Nordens medlem i FNs komite for kvinnekonvensjonen og Anne Robberstad, som er professor i offentlig rett.

Professor Anne Robberstad viste at forslaget er uegnet til effektiv bekjempelse av kvinnediskriminering, og mye av hennes kritikk rammer også likestillingslova. Innlegget Helhetlig diskrimineringslov – hva med kvinnediskriminering? er også publisert i Klassekampen 10. juni.

Den finske jusprofessoren Niklas Bruun påpekte på seminaret at det i enkelte vestlige land gjør seg gjeldende en slags nyformalisme, der en bygger på et abstrakt begrep om ”diskriminering” og ser bort fra de faktiske problemene i samfunnet. Dermed anses det like ille uansett hvem som diskrimineres. Beskyttelsen for kvinner utvannes, og det blir lagt mindre vekt på positiv særbehandling. Les innlegget Helhetlig diskrimineringsvern i Norge (powerpoint presentasjon).