/kvinnesak
post@kvinnesak.no

FNs kvinnekonvensjon

Joint call by UN Rapporteur on Violence against Women and all other global and regional mechanisms to end femicide and gender-based violence

It is time to increase action to end and prevent violence against women and girls! Joint call by UN Rapporteur on Violence against Women and all other global and regional mechanisms to end femicide and gender-based violence. Read more  here: GENEVA (22 November 2016) – Speaking ahead of the International Day…...

Read more

FNs kvinnekommisjons arbeidsmetoder

FNs Kvinnekommisjon ikke lenger å være et sted hvor kvinner og feministiske organisasjoner kan uttrykke sine synspunkter og påvirke utviklingen av politikk som påvirker kvinners liv og fremtid....

Read more

FNs kvinnekommisjon: Den globale økonomiske krisen og vold mot kvinner

Vi har vært med å utarbeide et innspill fra norske frivillige organisasjoner  til norske myndigheter i forbindelse med møte i FNs kvinnekommisjonen (CSW) i New York 4–15. mars 2013. Vi bidro særlig til punktet om  den økonomiske krisen og vold mot kvinner basert på  uttalelsen som International Alliance of Women (IAW),…...

Read more

Oppfølging av kvinnekonvesjonen

Ad FNs kvinnekonvensjon  NKF sendte 14. desember 2010 følgende brev til Barne- og likestillingsministeren og justisministeren:  Norsk Kvinnesaksforening (NKF) noterte med stor glede at Regjeringen vedtok å inkorporere FNs kvinnekonvensjon i menneskerettslova slik at konvensjon får forrang i norsk rett. Regjeringen må for å følge opp dette snarest vurdere i…...

Read more

Forslag om ny lov i pakt med FNs kvinnekonvensjon

Er forslaget til en helhetlig diskrimineringslov er i pakt med FNs kvinnekonvensjon og gir den et effektivt vern mot kvinnediskriminering? På seminar arrangert av JURK og Kvinnesaksforeningen 26. mai 2010 deltok blant annet Niklas Bruun, som er Nordens medlem i FNs komite for kvinnekonvensjonen og Anne Robberstad, som er professor i offentlig rett....

Read more