Til representantskapsmøtet i FOKUS Norge må gå i bresjen for økte midler til seksuell og reproduktiv helse! Norsk Kvinnesaksforening er svært bekymret over at USA ved Trumpadministrasjonen vil kutte 200 mill dollar til FNs program for seksuell og reproduktiv helse. Vi er kjent med at Nederland, Belgia og Sverige har…...