/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Norge må gå i bresjen for økte midler til seksuell og reproduktiv helse!

Til representantskapsmøtet i FOKUS

  1. Norge må gå i bresjen for økte midler til seksuell og reproduktiv helse!

Norsk Kvinnesaksforening er svært bekymret over at USA ved Trumpadministrasjonen vil kutte 200 mill dollar til FNs program for seksuell og reproduktiv helse.
Vi er kjent med at Nederland, Belgia og Sverige har gått i bresjen for å få europeiske land til å stille opp. Vi ber Stortingets Utenriks- og forsvarskomite i budsjett behandlingen i høst ta initiativ for å  få den norske regjeringen til å gjøre det samme.