/kvinnesak
post@kvinnesak.no

stemmerett

Suffragette på norsk

Avduking av skiltet som markerer huset i Søndre gt. 8 hvor norske kvinners kamp for stemmerett startet i 1885 lørdag 13 februar kl 12....

Read more

Stemmerettsjubileet 2013

Barne- og likestillingsdepartementet har en egen nettside for Stemmerettsjubileet. Det finnes et eget banner på departementets forside (www.regjeringen.no, Barne-og likestillingsdepartementet), som man må åpne for å så komme inn på siden....

Read more

Opsang for Kvinnens Røstret

Innlegg av Torild Skard, leder Norsk Kvinnesaksforening i forbindelse med markering av 100 års allmenn kommunal stemmerett, Festmiddag, Skien 31. mai 2010. Gratulerer med dagen! Sammen med andre forkjempere sloss min mormor Karen Grude Koht for kvinners stemmerett fram til 1913, og det er med spesiell stolthet og takknemlighet at…...

Read more