/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Byvandring med kvinneperspektiv

Velkommen til byvandring med kvinneperspektiv!   Møt opp ved statuen av Aasta Hansteen på Aker Brygge (nær Nesoddbåten) kl. 13. Vi vandrer 1,5 – 2 timer (inkludert stoppene), og avslutter ved Camilla Collett-statuen i Slottsparken.   Byvandringsgruppa består av Christine Hjortland, Elisabeth Lønnå og Gunhild Ramm Reistad. Disse tre har…...

Read more

Byvandring med kvinneperspektiv

Velkommen til byvandring med kvinneperspektiv! Oppmøte ved Camilla Collett-statuen i Slottsparken kl. 13. Vi vandrer ca 1,5 – 2 timer (inkludert stoppene), og avslutter ved det blå skiltet som er satt opp på Venstres Hus. De som ønsker det, avrunder vandringene med besøk på en nærliggende kafe. Byvandringsgruppa består av…...

Read more

Årsmøte Oslo kvinnesaksforening

Velkommen til årsmøte i Oslo Kvinnesaksforening Innledning til møtet: Priya Prasath om hovedfunnene i rapporten som er laget i forbindelse med prosjektet «Færre kvinner på deltid i Oslo» støttet av Oslo Kommune OXLO – en by for alle DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer og…...

Read more

“Fra vugge til grav” – kvinnehelse i et livsløpsperspektiv.

Bergen kvinnesaksforening og Bergen sanitetsforening inviterer til heldagskonferanse 11. juni. Vi ønsker å sette fokus på kvinnehelse og løfte frem behovet for mer forskning på dette feltet. Konferansens tema vil spenne fra barsel, morsrolle, psykisk helse, seksualundervisning, kvinnehjerter, partnerdrap og det å leve med demens. Konferansen er gratis og åpen…...

Read more

Lørdagsforedrag Den Nationale Scene

“Hvordan kan kvinner gå foran og vise vei til et mer bærekraftig samfunn?” I forbindelse med teaterforestillingen Skipet de Zee Ploog vil Knut Espelid presentere oss for “Det søsterlige selskap” som ble stiftet i 1816 og arbeidet mot sløseri, unødvendig luksus og uvettig forbruk. Irene Nygårdsvik tar utgangspunkt i disse…...

Read more