/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Paneldebatt Arendalsuka: Hvorfor skal vi sone verre bare fordi vi er færre?

Kvinner har på flere områder dårligere soningsforhold i norske fengsler enn menn. En rekke rapporter peker på at kvinnelige innsatte diskrimineres. I kriminalomsorgen er nærhetsprinisppet viktig for rehabilitering- det å kunne sone i nærheten av hjemstedet. Dette prinsippet brytes ofte for kvinner, da soningstilbudet stikk i strid med dette sentraliseres for kvinner. I Bergen mistet kvinner…...

Read more

Filmkveld på Vega Scene

Oslo kvinnesaksforening inviterer i samarbeid med Vega Scene til filmkveld i forbindelse med Oslo Pride. Filmen PRIDE er en britisk LGBT-relatert dramakomedie, fra 2014, regissert av Matthew Warchus. Hvordan går det når aktivtistgruppen “Lesbians and Gays Support the Miners” møter de streikende gruvearbeiderne? En morsom og nydelig film som viser…...

Read more

Byvandring med kvinneperspektiv

Velkommen til byvandring med kvinneperspektiv!   Møt opp ved statuen av Aasta Hansteen på Aker Brygge (nær Nesoddbåten) kl. 13. Vi vandrer 1,5 – 2 timer (inkludert stoppene), og avslutter ved Camilla Collett-statuen i Slottsparken.   Byvandringsgruppa består av Christine Hjortland, Elisabeth Lønnå og Gunhild Ramm Reistad. Disse tre har…...

Read more

Byvandring med kvinneperspektiv

Velkommen til byvandring med kvinneperspektiv! Oppmøte ved Camilla Collett-statuen i Slottsparken kl. 13. Vi vandrer ca 1,5 – 2 timer (inkludert stoppene), og avslutter ved det blå skiltet som er satt opp på Venstres Hus. De som ønsker det, avrunder vandringene med besøk på en nærliggende kafe. Byvandringsgruppa består av…...

Read more

Årsmøte Oslo kvinnesaksforening

Velkommen til årsmøte i Oslo Kvinnesaksforening Innledning til møtet: Priya Prasath om hovedfunnene i rapporten som er laget i forbindelse med prosjektet «Færre kvinner på deltid i Oslo» støttet av Oslo Kommune OXLO – en by for alle DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer og…...

Read more