/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Globaliserings-konferansen: feminisme, nyliberalisme og velferdsstat

Likestilling uten velferd? Kom, hør og delta! Lørdag 29. okt kl 10.00-11.30 i Folkets Hus Innleder: Bodil Chr. Erichsen Panelet: Sidsel Brandsæter, Stina Bergsten, Linn Herning, Linn Stalsberg Her trekkes det opp noen historiske linjer i kampen for likestilling og kvinnefrigjøring, for så å drøfte hvor vi står i dag. Hvem…...

Read more

Kvinnehistoriske byvandringer i Bergen

Onsdag 28. september klokken 1800 lanseres prosjektet «Kvinner på kartet» i Amalies hage på Bergen off. bibliotek.  Da vil håndboken «Bergens små og store døtre; kvinnehistoriske byvandringer » og den tilhørende brosjyren med kart og korte introduksjoner, bli presentert. Forfatterne Elisabeth Aasen og Kari Hop Skiftesvik vil være  tilstede  og si litt om…...

Read more

Temamøte: Kvinner og barn på flukt

Drammen Kvinnesaksforening inviterer til temamøte om kvinner og barn på flukt v/ Trude Jacobsen. Tid: Onsdag 19. oktober kl. 18.00 Sted: Drammensbiblioteket, 2. etasje Trude Jacobsen er generalsekretær for Dråpen i Havet, en organisasjon som tar imot og hjelper flyktninger som kommer i synkeferdige båter over store havstrekninger. Vi tar kr.…...

Read more

Kvinneblikk på det amerikanske valget – Hva kan og bør vi vente av Hillary Clinton som president?

Kvinneblikk på det amerikanske valget – Hva kan og bør vi vente av Hillary Clinton som president? Tid og Sted: Mandag 26.sept, Eldorado bokhandel kl. 17:30 – 19:45 USA-ekspert og førsteamanuensis Hilde Restad vil innlede til kommentarer og diskusjon. Restad har dr.grad fra USA om amerikansk politikk og er en…...

Read more

Kvinner på tvers

Kvinner på tvers! Helgen 17. – 18. september kl. 10:00 – 17:00 Konferanse for kvinneorganisasjoner og fagbevegelsen om bl.a. sekstimersdagen, flyktninger og arbeid, pensjon, likestillingsloven, trafficking i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo http://kvinnerpatvers.no/2016/programplakat_2016.pdf Påmelding til kvinner.pa.tvers@gmail.com...

Read more