SolsikkeSolsikken har vært brukt som symbol av NKF siden 1894. Feminister i Kansas i USA, som kjempet for menneskerettigheter og stemmerett på 1800-tallet, tok solsikken som tegn på kvinners krav. Den symboliserte sol og varme, optimisme og energi. Den var frihetens og opplysningens flamme. Solsikken ble det fremste symbolet for forkjemperne for kvinners stemmerett i USA. Aasta Hansteen tok den med seg til NKF. Feministtegnet kom i bruk under den andre kvinnesaksbølgen på 1970-tallet. Symbolet med både solsikke og feministsymbol ble vedtatt av NKFs landsstyre i anledning foreningens 125 års jubileum etter forslag fra Torild Skard. Det har siden vært gjengitt i litt forskjellige grafiske utforminger.

Se også