Solsikken har vært Norsk Kvinnesaksforenings hovedsymbol siden 1894. Solsikken var et kjent symbol for forkjemperne for kvinners stemmerett i USA siden 1867, og solsikken ble fra slutten av 1800-tallet det internasjonalt mest utbredte symbolet for kvinnesak og særlig stemmerettskampen. Aasta Hansteen oppfordret i 1888 den norske kvinnebevegelsen til å bruke solsikken (eller solblomsten, som den også ble kalt) som symbol (jf. Nylænde 1895 s. 94). Fra 1901 prydet symbolet vignetten i NKFs ikoniske kvinnesakstidsskrift Nylænde, redigert av Gina Krog, i litt ulike grafiske utforminger (versjon 1, 2).  I historisk forstand er solsikken fremfor alt symbolet til den første bølgen av feminisme som oppstod på 1800-tallet. Etter forslag fra Torild Skard vedtok landsstyret i NKF under 125-årsjubileet å bruke en logo som kombinerer solsikken med feministtegnet (♀), et symbol som kom i bruk drøyt hundre år etter solsikken, knyttet til den andre bølgen av feminisme. Denne har vært gjengitt i litt forskjellige, stiliserte grafiske utforminger. I dag gjengis solsikken som hovedregel stilisert i hvitt på et rosa feministtegn, unntatt når logoen gjengis som negativlogo (hvit logo på farget bakgrunn).

Se også