/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Norge i uttakt med FNs kvinnekonvensjon?

Møte med innlegg av professor Anne Hellum, professor Beatrice Halsaa, Human rights officer Natacha Foucard, CEDAW secretariat, professor Kirsten Sandberg og stipendiat Helga Aune 10. desember 2008.

FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) er inkorporert i den norske likestillingslova, men hvor stor vekt tillegges konvensjonen? Og er tilnærmingen i de to dokumentene egentlig den samme? CEDAW skal avskaffe diskriminering av kvinner, mens vår lov skal fremme likestilling mellom kjønnene.

Professor Anne Hellum, Universitetet i Oslo: Bruken av kvinnekonvensjonen i norsk rett. Fremmer forskjellsbehandling likhet?
Anne_Hellum_CEDAW (DOC)

Professor Beatrice Halsaa: Rapportering til CEDAW-komiteen

Beatrice_Halsaa_Cedaw (PDF)

Human rights officer Natacha Foucard, CEDAW secretariat, Geneve: The view of the CEDAW Committee on the elimination of discrimination against women and the use of temporary special measures

Natacha_Foucard (DOC)

Professor Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo: Kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen, forholdet mellom foreldre og barn, spesielt flytteforbud for foreldre

Kirsten.Sandberg_CEDAW_og_BK (PPT)

Stipendiat Helga Aune, Universitetet i Oslo: Kvinnekonvensjonens betydning for diskriminering av deltidsansatte

Helga_Aune_Cedaw (PPT)

Arrangører:

  • Avdeling for kvinnerett
  • JURK
  • Norske Kvinnelige Juristers Forening
  • Norsk Kvinnesaksforening