/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Søstre under Afrikas sol

Seminar lørdag 4.september 2010 på Litteraturhuset i Oslo om vold mot kvinner i krig og konflikt.

Arrangert av  Bestemødre for Fred, med støtte fra Norsk Kvinnesaksforening, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og PAWA (Pan African Women’s Association) samt Fritt Ord, Justis- og Utenriksdepartementet.

Søstre under Afrikas sol. Det lød nærmest idyllisk, men seminaret dreide seg om en brutal virkelighet: den tause terror som kvinner opplever i store deler av verden. Kanskje verst akkurat nå i Øst-Kongo. Innpå hundre mennesker samlet seg i for å lære mer om dette. Mai-Bente Bonnevie fra Bestemødre for fred og Torild Skard fra Kvinnesaksforeningen åpnet seminaret. Blant innlederne snakket tidligere Odelstingspresident Ågot Volle om FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325.

Innlegg Torild Skard

Innlegg Mai-Bente.Bonnevie

Innlegg Ågot Valle

Innlegg Knut Storberget