/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Vold og konflikt

Får kvinner vern?

I flyktningstrømmen er kvinner mest utsatt for vold og overgrep. Får kvinner vern? Av Torild Skard...

Read more

Krafttak mot seksualovergrep

Landsstyremøtet i Norsk kvinnesaksforening 9. mai 2015 krever at regjeringen snarest gjennomfører reformer i etterforskningen og domstolsbehandlingen av seksuelle overgrep....

Read more

Vold mot kvinner

Flere hundre mennesker deltok tirsdag kveld i et fakkeltog som markerte FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Toget startet på jernbanetorget, gikk opp Karl Johan og stoppet foran Stortinget hvor det ble holdt flere appeller. Det er til sammen 20 organisasjoner som står bak fakkeltoget, blant dem…...

Read more

Talene til årets tre fredsprisvinnere

Talene ligger på http://nobelpeaceprize.org/en_GB/laureates/laureates-2011/De er også tilgjengelige på norsk og arabisk....

Read more

Landsstyremøtet 21. mai 2011

På  møtet vedtok landsstyret  resolusjoner vedrørende likelønn, kampen mot voldtekt, økt fedrekvote og barnets beste. Resolusjonene finner du her: 1) Foreldrepermisjonen:   Økt kvote for mor, ikke bare for far           Under Brundtland-regjeringene ble det tatt et krafttak for barneomsorgen. Fra 1987 til 1993 ble fødselspermisjonen for mor og barn utvidet fra 18…...

Read more