/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Feministisk speed-date med partiene: Hvorfor skal feminister stemme på ditt parti?

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) arrangerte 18. august 2021 et panel på Arendalsuka der alle partier representert på Stortinget ble invitert. Arrangementet hadde form som en type speed-date med sjanse til å imponere på tre særdeles viktige feministiske saker: partnerdrap, føde- og barseltilbudet og om Norges rolle i sikkerhetsrådet, nærmere bestemt «Hvordan vil ditt parti at Norge bruker sin stemme for å forebygge voldtekt i krig, konflikt og når folk er på flukt?»

Se hele arrangementet her

Møteleder: Beret Bråten, Norsk Kvinnesaksforening.

Medvirkende:
Agnes Viljugrein, AP
Guro Angell Gimse, Høyre
Ayat Saeid, Rødt
Hildegunn Marie Tønnessen Seip, MDG
Hilde Skåra, KRF
Marian Hussein, SV

Mer om de tre temaene hentet fra programmet for arrangementet:

1) Partnerdrap. Partnerdrapsutvalget kom før jul i fjor med en særdeles vesentlig offentlig utredning. Her påviser de en klar sammenheng mellom partnervold og partnerdrap. Kvinner – for det er stor sett kvinner – som blir drept av sin partner, har først blitt utsatt for partnervold. Dermed er partnerdrap en type varslede drap – som det burde gå an å forebygge. Partnerdrapsutvalget kom med 70 anbefalinger til hvordan. Vi skal konsentrere oss om en tematikk: Krisesentre. De er helt sentrale. Hva vil ditt parti gjøre for at krisesenter skal bli et likeverdig tilbud til alle som trenger det – uavhengig av hvem de er og hvor de bor?

2) Føde- og barseltilbudet. Pandemien har vist at dette tilbudet langt fra alltid organiseres i samråd med kvinner som trenger det. Og at det trengs både #-tag-kampanjer og geriljavirksomhet for å bli hørt. Vi tenker at det er noe grunnleggende galt med måten norske sykehus styres og finansieres på, og at dette særlig går ut over føde- og barseltilbudet. Derfor: Vil ditt parti omorganisere finansieringen og styringen av sykehusene generelt og føde- og barselomsorgen spesielt? Hvordan vil ditt parti sikre at kvinner som skal føde er med å på å bestemme hvordan tilbudet skal være?

3) Norge er medlem i FNs sikkerhetsråd. Hvordan vil ditt parti at Norge bruker sin stemme for å forebygge voldtekt i krig, konflikt og når folk er på flukt?