/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Den norske regjeringen må gi beskyttelse til Afghanske kvinneaktivister

GI KVINNEAKTIVISTENE BESKYTTELSE!

Norsk kvinnesaksforening (NKF) uttrykker dyp bekymring for kvinner og kvinneaktivisters situasjon i Afghanistan etter Talibans maktovertakelse.

Talibans uttalelser om at de vil respektere kvinners rettigheter er lite troverdig, sett i lys av de erfaringer afghanske kvinner har hatt under Taliban-regimet på 90-tallet og i de regionene hvor Taliban har stor innflytelse de siste 20 år.

Afghanske kvinner har i de senere år opplevd positive endringer med bedre tilgang til utdanning og arbeidsliv, men det er langt fram til reell likestilling. Amnesty rapporterer om utbredt vold mot kvinner, mangelfull representasjon i styrende organer og manglende tillit til at myndighetene følger opp og straffer overgrep.

Modige kvinneaktivister har stått i spissen for kampen mot diskriminering og undertrykkelse og i kamp for kvinners rettigheter i familie og samfunn. I dette arbeidet har aktivistene også samarbeidet med norske og norsk-støttede organisasjoner i det sivile samfunn.
Disse kvinnene risikerer nå forfølgelse og knebling av det viktige arbeidet de har ledet.
Når kvinneaktivister som Norge har støttet opplever fare og stor utrygghet har vi som nasjon også et ansvar for å sikre deres personlige trygghet.

NKF har med tilfredshet merket seg at utenriksminister Ine Eriksen Søreide regner kvinneaktivister med blant dem som er utsatt og trenger beskyttelse. Kvinnelige journalister, forfattere, politikere, advokater og dommere samt aktivister for kvinners menneskerettigheter er særlig utsatt og å gi dem beskyttelse så raskt som mulig er et internasjonalt ansvar.

NKF krever nå at den norske regjeringen erkjenner den innsatsen som kvinneaktivistene har gjort for kvinner og jenter i Afghanistan og prioriterer å gi disse kvinnene nødvendig beskyttelse.

Oslo, 1. september 2021

Norsk Kvinnesaksforening
Oslo Kvinnesaksforening
Bergen Kvinnesaksforening
Drammen Kvinnesaksforening