/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Barnehager til alle – hva nå? Seminar 25. oktober

Seminar 25.10 kl. 18-21 Litteraturhuset, Nedjma. Arr. Norsk kvinnesaksforening. Fri adgang.

Full barnehagedekning har vært et av kvinnebevegelsens viktigste krav og lenge vært et mål i likestillingspolitikken. I 2008 ble målet nådd, og i dag er barn fra ett år garantert plass i barnehagen. Men ekspansjonen har ikke vært fulgt av en tilsvarende økning av utdannete førskolelærere. Det eksperimenteres med romløsninger og pedagogikk. Det er flere private aktører, og barnehagene representerer et større mangfold organisatorisk, pedagogisk og arkitektonisk, enn for noen få år siden. Med dette seminaret vil vi sette fokus på situasjonen i barnehagene. Hvordan har barna det? Hva synes mødre og fedre? Er det alltid best for barn å gå i barnehage? Hvordan bør den gode barnehagen være? Utbytte av seminaret vil være økt innsikt i dagens situasjon med evt. forslag til ønskelige forbedringer.

Innlederne

  • Førsteamanuensis Solveig Østrem, Høgskolen i Vestfold: Barnehage – for barnas, likestillingens, arbeidsmarkedets eller bruttonasjonalproduktets skyld
  • Professor emeritus Lars Smith, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo: Ettåringer i barnehage
  • Jounalist og forfatter av boken Hva skal vi med barn?, Simen Tveitereid: Å være hjemme med barnet selv – er det et alternativ?
  • Journalist og forfatter Linn Stalsberg, bokaktuell 2013: Hva vil vi med barnehagen?
  • Jon Christian Fløysvik Nordrum, stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og medlem av Øie-utvalget om kvalitet i barnehagen
  • Et musikalsk foredrag ved Kouame Sereba.