/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Kvinnelig verneplikt

Leder i NKF Torild Skard og Edel Havin Beukes fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet skrev om forsvarets jakt på kvinner i Dagsavisen 4. april. AU-medlem Hilde Rognlien Johansen skriver i Aftenposten 10. april. Torild Skard i Dagsnytt Atten den 9. april og i Ekko 10. april.NKF er mot kvinnelig verneplikt, vedtatt på landsstyremøtet i 2007.