/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Stopp vold mot kvinner!

25. november innledes 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner. Hundre år etter innføringen av allmenn stemmerett blir kvinner fortsatt gjennom vold og trusler hindret i å delta i demokratiet. Møt opp på Jernbanetorget 25.november kl. 17:00 for å vise hva du mener om at kvinner trues til taushet.

Hver tredje kvinne i verden blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av livet. Overgrepene skjer i alle kulturer og sosiale lag, mot så vel små jenter som voksne kvinner. Hver kvinnes historie er forskjellig – enten den er fra Latin-Amerika, Afrika, Midtøsten, Asia, Øst-Europa eller et sted i Norge –, men hver historie og konsekvensene har også likhetstrekk: Alle som rammes bærer på den samme drømmen om å kunne våkne hver morgen til en hverdag fri for vold.

Kvinner, uavhengig av hvor de bor, alder eller status, blir utsatt for vold. I følge Verdensbanken er vold mot kvinner en omfattende global helsetrussel på linje med hiv/aids og kreft.

De fysiske konsekvensene av vold hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet, noe som igjen har samfunnsmessige konsekvenser og utgjør et direkte hinder for et lands økonomiske, politiske, samfunnsmessige og demokratiske utvikling.

Vi må få slutt på vold mot kvinner. Kvinnebevegelsen fra Latin-Amerika og Karibia bestemte derfor i 1981 å gjøre den 25. november til en internasjonal aksjonsdag for avskaffelse av vold mot kvinner. I dag markeres denne dagen i en rekke land av et bredt spekter av kvinneorganisasjoner og kvinnegrupper som jobber for å synliggjøre vold mot kvinner.

Etter hvert har flere land brukt dagen som et utgangspunkt for «16 Days of Action Against Gender Violence». I 16 dager, fra 25. november til 10. desember (menneskerettighetsdagen), aksjoneres det over hele verden for å bekjempe vold mot kvinner.