/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Røde strømper mot reservasjonsretten 8. mars

Norsk kvinnesaksforening slutter seg til aksjonen:

Fagforbundet vil med dette invitere dere til å delta i aksjonen – Røde strømper mot reservasjonsretten, og oppfordrer dere til å farge Norge rødt 8. mars.

Marker motstand mot regjeringens mål om å tillate fastleger å nekte å henvise abortsøkende kvinner.

· Regjeringens forslag om å innføre en reservasjonsordning for leger er en omkamp om abortloven. Dette er et angrep på kvinners rettigheter. Forslaget vil ramme kvinner i en sårbar situasjon, og vil føre til at kvinner ikke får likeverdige helsetjenester.

· Vi sier nei til en ordning som gir leger rett til å reservere seg – uavhengig av om det er kommunene eller staten som skal ha ansvar for ordningen. Vis din motstand mot reservasjonsretten – bli med og farg Norge rødt 8. mars!

Tilslutt dere aksjonen ved å sende en e-post til: nils.fredrik.hansen@fagforbundet.no

Lik, del og kommenter: https://www.facebook.com/rodstrompeaksjonen

Les mer her: http://www.fagforbundet.no/forsida/?article_id=108871

Kontakt: randi.rovik@fagforbundet.no

Vennlig hilsen
Fagforbundet