/kvinnesak
post@kvinnesak.no

reservasjonsrett

Kvinners helse – fastlegens bidrag

Høyesterett behandler denne uken saken om lovligheten av oppsigelsen av den katolske legen Katarzyna Jachimowicz fastlegeavtale. Hun nektet av samvittighetsgrunner å sette inn spiral som prevensjon. Jachimowicz var fastlege i Sauherad kommune i Telemark. Helsetilsynet slo fast at hun ikke kunne reservere seg. Jachimowicz gikk til tingretten, kommunen fikk medhold…...

Read more

Røde strømper mot reservasjonsretten 8. mars

Norsk kvinnesaksforening slutter seg til aksjonen: Fagforbundet vil med dette invitere dere til å delta i aksjonen – Røde strømper mot reservasjonsretten, og oppfordrer dere til å farge Norge rødt 8. mars. Marker motstand mot regjeringens mål om å tillate fastleger å nekte å henvise abortsøkende kvinner. · Regjeringens forslag…...

Read more