/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Kvinners helse – fastlegens bidrag

Høyesterett behandler denne uken saken om lovligheten av oppsigelsen av den katolske legen Katarzyna Jachimowicz fastlegeavtale. Hun nektet av samvittighetsgrunner å sette inn spiral som prevensjon.

Jachimowicz var fastlege i Sauherad kommune i Telemark. Helsetilsynet slo fast at hun ikke kunne reservere seg. Jachimowicz gikk til tingretten, kommunen fikk medhold og Jachimowicz anket til lagmannsretten og fikk der medhold.

I Norge har vi bygd opp et helsevesen som skal gi alle tilgang til helsetjenester, om du bor i by eller distriktet, om du er rik eller fattig, om du er kvinne eller mann. Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge har en fast allmennlege å forholde seg til.

Kvinners reproduktive helse er nært knyttet til muligheten til å beskytte seg mot uønsket graviditet, og i denne sammenhengen er tilgangen til prevensjonsveiledning og prevensjon sentralt. Kvinner må ha muligheter til selv å bestemme om, og når, de vil ha barn og ikke oppleve diskriminering i tilknytning til sin egen reproduksjon.

Kvinnebevegelsen har stått i kampen for en selvbestemt seksualitet, frihet fra sexpress og tilgangen til prevensjon og abort. Vi opplever at det er nødvendig å stå i denne kampen fortsatt. Den saken som Høyesterett nå skal behandle, kan fra Norsk Kvinnesaksforening ståsted sammenlignes med forslaget om å åpne for samvittighetsnektelse i forbindelse med henvisning til abort, for noen år siden. Vi er enig med nyhetsredaktør Espen Løkeland Stai som i sin kommentar i Dagsavisen 28.august 2018 om Jachimowicz sier: Ingen menneskerett å være fastlege.

 

Randi Reese, nestleder Norsk Kvinnesaksforening