/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Ny paragraf i grunnloven kan true rett til abort

Norsk Kvinnesaksforening krever at Arbeiderpartiet gir garanti for at ny grunnlovsparagraf ikke åpner for omkamp om abortloven.

Norsk Kvinnesaksforening har sendt denne uttalelsen til Stortinget og Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Grunnloven i nye språkdrakter – hvem betaler prisen?

Arbeiderpartiets Martin Kolberg forteller oss jublende at Stortinget nå har vedtatt at Grunnloven nå kommer i nye språkdrakter. Bakgrunnen for dette er en avtale som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har inngått med Kristelig Folkeparti som har solgt sin støtte til språkrevisjonen mot at disse partiene støtter inkludering i Grunnloven av fire nye paragrafer, blant annet § 93 om rett til liv og forbud mot dødsstraff.

Norsk Kvinnesaksforening krever at Arbeiderpartiet snarest redegjør for formuleringen av ny § 93 i Grunnloven og at Arbeiderpartiet gir garanti for at bestemmelsen ikke åpner for at abortlovens bestemmelser om selvbestemt abort ikke i fremtiden kan angripes som grunnlovsstridige. Er det valgt en formulering av paragrafen som åpner for usikkerhet på dette punkt, vil den nye Grunnloven fremstå som svært kvinnefiendtlig og i likhet med Eidsvoll-grunnloven være vedtatt uten hensyn til halvparten av befolkningens interesser.

Margunn Bjørnholt,
leder Norsk kvinnesaksforening