/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Kvinner rammes verst av klimaendringer

Klimaendringenes innvirkning for kvinner er ofte mer omfattende enn for menn skriver Janicke Solheim i Dagsavisen