/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Gunhild Vehusheia ny leder i Norges kvinnelobby

Norges kvinnelobby, en paraplyorganisasjon for ti norske kvinneorganisasjoner, har hatt årsmøte, der Gunhild Vehusheia ble valgt som ny leder. Vehusheia er advokat og tidligere daglig leder i JURK, og er medlem i Norsk Kvinnesaksforening.

Vehusheia etterfølger Margunn Bjørnholt, som også er leder i Norsk Kvinnesaksforening. Norsk Kvinnesaksforening tok initiativ til etableringen av Norges kvinnelobby i 2014 og Margunn Bjørnholt var den første lederen i organisasjonen.