/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Norges kvinnelobby etablerer ekspertutvalg for kvinne- og likestillingspolitikk

Norges kvinnelobby, et samarbeidsforum for den norske kvinnebevegelsen som ble etablert i 2014, har opprettet et uavhengig ekspertutvalg som skal gi råd om politikk på felt som berører kvinners situasjon og likestilling. Utvalget ledes av Cathrine Holst.

Utvalget består av

  • Cathrine Holst (leder)
  • Karin Bruzelius
  • Beatrice Halsaa
  • Anne Hellum
  • Eirinn Larsen
  • Hege Skjeie

Les mer

Presentasjon av utvalget