/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Norges kvinnelobby

Gunhild Vehusheia ny leder i Norges kvinnelobby

Advokat og medlem av Norsk Kvinnesaksforening Gunhild Vehusheia er ny leder for Norges kvinnelobby, en paraplyorganisasjon for ti norske kvinneorganisasjoner. Hun etterfølger Margunn Bjørnholt, som siden 2014 har vært leder både for Norges kvinnelobby og Norsk Kvinnesaksforening....

Read more

Norges kvinnelobby etablerer ekspertutvalg for kvinne- og likestillingspolitikk

Norges kvinnelobby har etablert et uavhengig ekspertutvalg som skal gi råd om politikk på felt som berører kvinners situasjon og likestilling. Utvalget ledes av Cathrine Holst....

Read more

Norges kvinnelobby: Har Norge råd til kvinner?

Neste år er det 20 år siden FNs fjerde verdenskonferanse om kvinners rettigheter i Beijing. Da må alle land rapportere hva som er oppnådd. FN, ved UN Women, har etterlyst innspill og involvering av kvinneorganisasjonene i denne prosessen og i arbeidet videre. Regjeringen må gi kvinneorganisasjonene i Norge nødvendige ressurser…...

Read more

Kvinneorganisasjoner går sammen i Norges kvinnelobby

Norges kvinnelobby ble stiftet mandag 27. januar 2014 av en rekke kvinneorganisasjoner i Norge. Den nye organisasjonen samler organisasjoner som jobber for å ivareta kvinners interesser i Norge....

Read more