/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Kvinnehistoriske byvandringer i Bergen

Onsdag 28. september klokken 1800 lanseres prosjektet «Kvinner på kartet» i Amalies hage på Bergen off. bibliotek.  Da vil håndboken «Bergens små og store døtre; kvinnehistoriske byvandringer » og den tilhørende brosjyren med kart og korte introduksjoner, bli presentert. Forfatterne Elisabeth Aasen og Kari Hop Skiftesvik vil være  tilstede  og si litt om idé og innhold.

Det blir musikalsk innslag og mulighet for å kjøpe bok og brosjyre for kr. 150,-

Arrangementet er i regi av Bergen kvinnesaksforening i samarbeid med Bergen off. bibliotek og Bodoni forlag.

Prosjektet er støttet av Bergen Riksmålsforening og Bergen kommune.