/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Feminismens historie

Norges matmor, Henriette Schønberg Erken

Av samfunnsviter dr. philos Dagrunn Grønbech. Kvinneuniversitetet i Norden. Husmødre har alltid stått for å lage mat og påse at familiemedlemmer har fått næringsrik mat og godt kosthold ut fra de materielle kår. Dette daglige arbeidet har vært kvinners ansvar, selv om husmødres arbeid har vært undervurdert. Henriette Schønberg Erken…...

Read more

Fra vår historie: Kvinneforkjemperen Katti Anker Møller

Katti Anker Møller brøytet vei for mange kvinner og mødre for retten til å bestemme over egen kropp, og hun sikret barns rettigheter gjennom barnelovene....

Read more

Kvinnehistoriske byvandringer i Bergen

Onsdag 28. september klokken 1800 lanseres prosjektet «Kvinner på kartet» i Amalies hage på Bergen off. bibliotek.  Da vil håndboken «Bergens små og store døtre; kvinnehistoriske byvandringer » og den tilhørende brosjyren med kart og korte introduksjoner, bli presentert. Forfatterne Elisabeth Aasen og Kari Hop Skiftesvik vil være  tilstede  og si litt om…...

Read more

Elsa Laula Renberg – en samisk forkjemper

I anledning Samefolkets dag den 6 januar 2016 presenterer vi den viktige samerettsforkjemperen Elsa Laula Renberg....

Read more

De Castbergske barnelover fra 1915 – de viktigste lover i etablering av dagens velferdsstat.

Etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening markerte Stortinget hundreårsjubileet for de Castbergske barnelover tirsdag 24.november....

Read more