/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Helga Hernes æresmedlem i NKF

På NKFs kommende landsmøte får ”statsfeminismens mor”, statsviteren, diplomaten og politikeren, Helga Hernes, tildelt foreningens æresmedlemsskap. Statsfeminisme er et av de mest siterte nordiske begrepene i internasjonal kjønnsforskning. Både i norsk og internasjonal sammenheng har dette begrepet blitt synonymt med den skandinaviske velferdsstatens likestillingspolitikk.

Helga Hernes lanserte begrepet i Welfare State and Woman Power: Essays in State Feminism (1987). Her betegnet statsfeminismen et politisk samspill mellom kvinneorganisasjonenes mobilisering ”nedenifra” og den statlige- og partipolitiske integreringen av kvinne- og likestillingspolitikk ”ovenfra”.

Ikke bare er Helga Hernes forfatteren av det som nå er blitt en statsvitenskapelig klassiker, hun er også en viktig foregangskvinne i den norske kvinne- og kjønnsforskningen. Hernes var forskningsleder for sekretariatet for kvinneforskning (1979-83) og redaktør for bokserien Kvinners levekår og livsløp (1982-7). Bokserien utgjorde til slutt hele 17 bøker, og Hernes forfattet også en selv som en del av serien: Staten – kvinner ingen adgang? (1982)

Med sitt nytenkende og banebrytende arbeid fortsetter Hernes å sette spor– også utenfor sin egentlige disiplin, statsvitenskapen.

Tildelingen av æresmedlemskapet finner sted på Landsmøte i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) lørdag 16. juni kl 9:30-18:00 Brundtlandsalen, Folketeaterpassasjen, Youngstorget 2A