/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Hvorfor tier drammenspolitikerne om forholdene for mor og barn på det nye sykehuset?

Det siste halve året har DT flere ganger skrevet om at det nye sykehuset i Drammen, som skal stå ferdig i 2025, og som planlegges med færre sengeplasser enn i dag ved fødeavdelingen. Det betyr enten at utbyggerne ønsker færre barnefødsler ved sykehuset eller at det planlegges redusert liggetid etter fødsel. Det er det siste som blir en realitet, hjemreise 6 til 8 timer etter fødsel som standard barselløp. Helseekspressen neste, god tur til Hallingdal!
Les innlegg av Turid Lilleheie (leder Drammen Kvinnesaksforening) i Drammens Tidende 11.10.18 her: