/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Valgbrosjyrer: Likelønn og deltid. Last ned!

NKF har utarbeidet to valgbrosjyrer med fakta og spørsmål vi kan stille i forbindelse med temaene deltid og likelønn. Last gjerne ned og spør dine lokalpolitikere!

Valget 2019 – Heltid