/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Bruk din stemmerett – stem inn kvinner!

Valgloven gir deg adgang til å endre stemmeseddelen for å påvirke HVEM som blir valgt. NKF har utarbeidet en valgbrosjyre om hvordan du kan være med på å få flere kvinner inn i kommunestyrene og fylkestingene ved valget 2019.

Godt valg!

Last ned (norsk): STEM INN KVINNER 19_rettversjon

Last ned (arabisk): valget 2019-arabisk

Last ned (spansk): Valg_spansk

 

 

Foto: pixabay