/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Byvandring med kvinneperspektiv

Byvandringsgruppa i Oslo kvinnesaksforening har utviklet tre byvandringer i Oslo med kvinneperspektiv. Gruppen har utviklet brosjyren «Tre byvandringer i Oslo – med kvinneperspektiv».

Byvandringsgruppa består av Christine Hjortland, Elisabeth Lønnå og Gunhild Ramm Reistad.

Brosjyren er utarbeidet med støtte fra Oslo Kommune OXLO – en by for alle

Last ned brosjyren: Tre byvandringer i Oslo – med kvinneperspektiv