/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Norge skylder dem mer enn applaus – innsatsen må føre til lønnsforhøyelser og hele stillinger

Helse- og omsorgsarbeidere, ambulansesjåfører, butikkmedarbeidere, ansatte i NAV og barnevernet, gjør alle en verdifull og helt nødvendig jobb i koronaens tid. Flere er utsatt for stor fare for selv å bli smittet. Det samme gjelder mange renholdere og de som jobber i skole og barnehage. Flere av disse jobbene er gitt status som samfunnskritiske funksjoner – og bra er det.

Medias omtale og bilder har i stor grad vært konsentrert om sykehusene og de store utfordringene der. Sykehjemmene som også har hatt og har koronasmittede pasienter, har fått mindre oppmerksomhet. Det samme gjelder de mange helse- og omsorgsarbeiderne som daglig besøker sårbare eldre, som ofte bor alene hjemme. Både sykehjemmene og hjemmetjenestene har store utfordringer med å ta gode smittevernhensyn og samtidig gi god pleie og omsorg. Hele helsesektoren har ytt meget.

En meget stor andel av de som arbeider i samfunnskritiske funksjoner er kvinner. De har fått et langt høyere arbeidspress enn vanlig.  Forholdsmessig flere kvinnelige lønnsmottakere enn mannlige har lav inntekt og ca. 36 % av kvinnene arbeider deltid. Ser vi på helse, pleie og omsorg i kommunene spesielt, er andelen deltidsansatte ca. 64 %. Mange kvinner må derfor ha flere arbeidsforhold for å få en samlet lønn som er til å leve av.

Norsk Kvinnesaksforening krever en krisepakke som medfører forbedringer av arbeidsforholdene (heltid, fast jobb, bemanningsnormer) i de kvinnedominerte yrkene, både i privat og offentlig sektor. En pakke som også sørger for et anstendig lønnsnivå for de ansatte i disse yrkene. De fortjener noe langt mere enn at de får høre at deres innsats har stor verdi og at vi klapper for det. Kvinneperspektivet må også trekkes inn i det arbeid som skal utføres av den nedsatt Koronakommisjonen.

Vedtatt på Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening 6.juni 2020