/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Opprop: Ikke én til! Stopp kvinnedrapene

Nok er nok. Sammen med 13 kvinneorganisasjoner og Likestillingsombudet har Kvinnesaksforeningen laget et opprop for å kreve fortgang i effektive tiltak mot partnervold og -drap. La oss si tydelig fra til myndigheter og rettsapparat at vi ikke lenger finner oss i at voldsutøvere går fri og at kvinner må leve i frykt for å bli drept! Siden år 2000 er 186 kvinner blitt drept av partnere og tidligere partnere, mange etter å ha tryglet politi og rettsapparat om beskyttelse uten å få det. Kvinnesaksforeningen har etterlyst tiltak lenge, som i denne uttalelsen

Signér oppropet her