/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

En abortpolitikk for framtida!

Da regjeringen skulle modernisere abortloven, ble ikke kvinnebevegelsen inkludert. Derfor laget vi vårt eget abortutvalg. Kvinnebevegelsens abortutvalg har bidratt til å utvide og nyansere debatten om abort og abortlovgivning, og om grunnlaget for en moderne abortlov. Nå er også utvalgets hefte ferdig, og kan lastes ned fra denne siden. Fra Kvinnesaksforeningen har Tone Brekke (nestleder i Oslo Kvinnesaksforening) og Karin Bruzelius (tidligere leder i Norsk Kvinnesaksforening) deltatt i utvalget.

I et intervju 13. desember i fjor i Klassekampen sa Bruzelius blant annet at mandatet regjeringen ga utvalget var altfor snevert:

– Abortloven trenger ikke nå en revisjon. Synet på abort trenger en revolusjon. Jeg mener utvalget burde ha fått frie tøyler og blitt invitert til å se på om vi fremdeles skal regulere abort som noe spesielt eller se på svangerskapsavbrudd som en del av det alminnelige helsetilbudet i Norge.

Tone Brekke, som også har vært medredaktør for heftet, berømmer samarbeidet mellom kvinneorganisasjonene: – Dette er en sak vi står sammen om, og det har vært inspirerende å delta i kvinnebevegelsens eget abortutvalg. Vi bringer perspektiver til torgs som ikke har fått plass i regjeringens utredning. Framover gjelder det at vi får politikerne til å lytte til våre argumenter og se at dagens abortlov er overmoden for skraphaugen!

Les kvinnebevegelsens hefte om en abortpolitikk for framtida her