Solsikken har vært Norsk Kvinnesaksforenings hovedsymbol siden 1894. Solsikken var et kjent symbol for forkjemperne for kvinners stemmerett i USA siden 1867, og solsikken ble fra slutten av 1800-tallet det internasjonalt mest utbredte symbolet for kvinnesak og særlig stemmerettskampen. Bruken av solsikken som symbol for kvinnesak kan føres tilbake til Elizabeth Cady Stanton og Susan B. Anthonys kampanje for kvinners stemmerett i Kansas i 1867. Aasta Hansteen oppfordret i 1888 den norske kvinnebevegelsen til å bruke solsikken (eller solblomsten, som den også ble kalt) som symbol (jf. Nylænde 1895 s. 94). Fra 1901 prydet symbolet vignetten i NKFs ikoniske kvinnesakstidsskrift Nylænde, redigert av Gina Krog, i litt ulike grafiske utforminger (versjon 1, 2). Idag symboliserer solsikken for NKF våre røtter i den første bølgen av feminisme og vårt systematiske arbeid siden 1884 for å fremme likestilling gjennom konstruktive politiske reformer forankret i det liberale demokratiet.

Etter forslag fra Torild Skard vedtok landsstyret i NKF under 125-årsjubileet i 2009 å bruke en logo som kombinerer solsikken med feministtegnet (♀), et symbol som kom i bruk drøyt hundre år etter solsikken, knyttet til den andre bølgen av feminisme; i likhet med andre inkluderende og tverrpolitiske feministiske organisasjoner som European Women’s Lobby og FOKUS bruker NKF feministtegnet uten knyttnevetegn (et revolusjonært/venstreradikalt symbol); vi bruker i stedet vårt eget symbol solsikken som står for vår egen politiske tradisjon på det liberale demokratiets grunn og hevdvunne arbeidsform gjennom systematisk arbeid for konstruktive reformer for å fremme kvinners interesser. Solsikken er hovedsymbolet, og det symbolet som i størst grad uttrykker NKFs egenart og lange tradisjon. Logoen med solsikke og feministtegn har vært gjengitt i litt forskjellige, stiliserte grafiske utforminger. I dag gjengis solsikken som hovedregel stilisert i hvitt på et rosa feministtegn, unntatt når logoen gjengis som negativlogo (hvit logo på farget bakgrunn).

Se også