/kvinnesak
post@kvinnesak.no

økonomi og arbeid

Ei lønn å leve av

Innlegg av Karin B. Theodorsen, LO, i forbindelse med 8. mars 2010 Gratulerer med dagen, søstre! Det er i år 100 år siden Kvinnedagen ble markert for første gang. Vi har vunnet mange slag, men ikke mange nok. Mange står igjen! Ett av de viktigste er kampen for likelønn....

Read more

Hva kan vi lære av feministisk økonomi?

Innlegg av Charlotte Koren (forsker, cand.oecon.) på møtet “Pengene eller livet” 30 sept. 2009. Kommentarer av Margunn Bjørnholt og Øystein Gullvåg Holter. Økonomifaget har manglet kunnskap om kvinner. Fagets utforming bærer preg av at det har vært dominert av menn. Menn har tenkt og studert sammenhenger i tilværelsen som har vært…...

Read more