/kvinnesak
post@kvinnesak.no

økonomi og arbeid

Nordisk prosjekt om kvinner og økonomi

NKF har tatt inititativet til å styrke samarbeidet med våre nordiske søsterorganisasjoner innen rammen av International Alliance of Women. Sammen med svenske Frederica Bremer Förbundet, Dansk Kvindesamfund og finske Naisasialiitto Unioni har NKF fått midler gjennom NIKK til et prosjekt om kvinner og økonomi i våre respektive land....

Read more

Revisjon av pensjonsreformen

Norsk Kvinnesaksforening henstiller til Regjeringen om snarest å ta initiativ til en gjennomgåelse av pensjonsreformen i et likestillings/kvinneperspektiv. Deling av pensjonsopptjening mellom ektefeller, som en del av et felles bo, bør også utredes....

Read more

Global omsorgskrise?

Torild Skard, leder i Norsk Kvinnesaksforening, om å ta omsorgsarbeidet på alvor. Innlegg i Klassekampen 26. april 2010. En global omsorgskrise er under full utvikling – og hva vet vi? Vi har ingen oversikt nasjonalt eller internasjonalt. Det ubetalte omsorgsarbeidet inngår verken i arbeidskraftsundersøkelser eller nasjonalprodukt. Arbeidet er avgjørende for…...

Read more

Panikkartet likelønnsretrett?

Ikke hør på Arbeiderpartiets stortingsgruppe når det gjelder lønnsoppgjøret, skriver leder av Norsk Kvinnesaksforening Toril Skard i Dagbladet 21. april. – Hør på Ap-fraksjonen i Stortinget, skriver Marie Simonsen til statsministeren i Dagbladet 16. april. Fraksjonen vil likedele foreldrepermisjonen for å få likelønn. Mitt råd er tvert i mot: ikke…...

Read more

Får vi likelønn nå?

Artikkel av Torild Skard Leder Norsk Kvinnesaksforening publisert i Klassekampen 6. mars. Det er interessant å følge maktens sprell i møte med et krav om likelønn som er sterkere enn vanlig. Den ene ansvarlige etter den andre trer fram: Jo da, vi er helt for, bare ikke akkurat nå og ikke…...

Read more