/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Hva kan vi lære av feministisk økonomi?

Innlegg av Charlotte Koren (forsker, cand.oecon.) på møtet «Pengene eller livet» 30 sept. 2009. Kommentarer av Margunn Bjørnholt og Øystein Gullvåg Holter.

Økonomifaget har manglet kunnskap om kvinner. Fagets utforming bærer preg av at det har vært dominert av menn. Menn har tenkt og studert sammenhenger i tilværelsen som har vært deres, og begrepene de har bygget teorien med har avspeilet det de selv har opplevd som viktig. 

Hvor mye korn vokser på et så stort jorde – hvor mye får man igjen for å gjødsle. Substitusjonsfaktoren mellom maskiner og menn på fabrikken. Avkastning på børsen. Lønnsdannelsen i staten. Og rett som teoribyggeren sitter der og skriver sine økonomiske avhandlinger, kommer tjenestejenta inn med en kopp te til ham, tørker i forbifarten støv av peishyllen, og teoribyggeren mumler, takk, takk, – livets bekvemmeligheter.

Charlotte_Koren (doc)

Holter (doc)

Margunn_Bjornholt (doc)