/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Nei til skjerpede regler for familiegjenforening

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening aksepterer ikke at vilkårene for familiegjenforening i Norge skjerpes og sier nei til skjerpede regler for familiegjenforening.

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening aksepterer ikke at vilkårene for familiegjenforening i Norge skjerpes. Eksisterende regler rammer i stor grad kvinner og barn. Vi ser en økning av tallet på kvinner og barn på farefull flukt fordi det er kjent at det i mange land foreslås enda strengere regler.
For mange er allerede gjeldende inntektskrav for familiegjenforening en hindring for familiegjenforening. Og det er vanskelig å finne arbeid i Norge som gir en inntekt som muliggjør familiegjenforening.
Norsk Kvinnesaksforening motsetter seg også skjerping av kravene til botid i Norge for den som søker familiegjenforening.

Kvinnesaksforeningen krever at enhver som har fått enten asyl eller oppholds- og arbeidstillatelse i Norge skal ha rett til gjenforenes med sin familie. Retten til familieliv er en sentral menneskerett, og den gjelder også for dem som kommer til Norge som flyktninger.


Uttalelse vedtatt Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening 21. mai 2016