/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

INNSPILL TIL UTENRIKSDEPARTEMENET OM HØRING AV NORGE I FNS MENNESKERETTIGHETSRÅD

INNSPILL TIL UTENRIKSDEPARTEMENET OM HØRING AV NORGE I FNS MENNESKERETTIGHETSRÅD

Norsk Kvinnesaksforening(NKF) mener at det er viktig å fremheve kvinnenes rettigheter når Norge skal høres i FNs menneskerettighetsråd. Likestilling har i Norge vært avgjørende for velferd og økonomisk utvikling. Retten til lønnet arbeid, til å forsørge seg selv, er en viktig menneskerett. I tillegg til at kvinners yrkesdeltagelse skaper verdier i vårt samfunn.

Ellers bør både likestillingsloven og loven om rett til selvbestemt abort de 12 første ukene nevnes.

I en høring i FNs menneskerettighetsråd bør Norge også benytte anledningen til å understreke at kvinners rettigheter står svakt i store deler av verden og er under press. Norge må være i front for kvinners rettigheter internasjonalt. Her må Norge kunne fokusere på at kvinners rett til seksuell og reproduktiv helse må styrkes. Det er fortsatt slik at nærmere 100 % av alle dødsfall i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel skjer i utviklingsland. Norge bidrar sterkt til flere organisasjoner som jobber med kvinners rettigheter globalt.

I høringen av Norge i menneskerettighetsrådet kan det også være greit å nevne den norske handlingsplanen til Sikkerhetsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.