/kvinnesak
post@kvinnesak.no

kvinners rettigheter

INNSPILL TIL UTENRIKSDEPARTEMENET OM HØRING AV NORGE I FNS MENNESKERETTIGHETSRÅD

INNSPILL TIL UTENRIKSDEPARTEMENET OM HØRING AV NORGE I FNS MENNESKERETTIGHETSRÅD Norsk Kvinnesaksforening(NKF) mener at det er viktig å fremheve kvinnenes rettigheter når Norge skal høres i FNs menneskerettighetsråd. Likestilling har i Norge vært avgjørende for velferd og økonomisk utvikling. Retten til lønnet arbeid, til å forsørge seg selv, er en…...

Read more

NKF på Beijing+20-forum i Genève: Hva skal skje med kvinners rettigheter?

NKF-leder Margunn Bjørnholt og tidligere NKF-leder Torild Skard deltok i begynnelsen av oktober på Beijing+20-forumet i Genève. Der diskuterte 350 organisasjoner fra det sivile samfunnet utfordringene som gjenstår for å oppfylle målene i handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995....

Read more

Nordisk forum: Ny nordisk giv for kvinners rettigheter

Kommentar fra NKFs leder Margunn Bjørnholt i Ny tid 26.06.2014 Flere medier har meldt at Norges likestillingsminister ved to anledninger ble pepet/buet ut på den nordiske kvinnebevegelsens stormønstring Nordisk forum i Malmö, og det ble en diskusjon i Sverige om Horne skulle vært invitert. Her har fremstillingen vært noe mangelfull.…...

Read more