Gina Krog (1847–1916) ble kalt høvdingen i den norske kvinnebevegelsen i sin samtid. Hun var den fremste lederskikkelsen i kampen for kvinners stemmerett, og grunnla Norsk Kvinnesaksforening (NKF) og tre andre nå opphørte kvinnesaksorganisasjoner som sprang ut av NKF. Hun var NKFs første nestleder; ved etableringen takket hun nei til ledervervet. Hun var redaktør for NKFs innflytelsesrike tidsskrift Nylænde 1887–1916. I 1909 ble hun utnevnt til æresmedlem av NKF. Krog stod for en konsekvent likestillingslinje forankret i et liberalt samfunnssyn. Hun var også et tidlig medlem av partiet Venstre, som i hennes samtid var Norges dominerende politiske parti og favnet hele eller det meste av den parlamentariske venstresiden.

Maleriet av Gina Krog av Asta Nørregaard eies av Norsk Kvinnesaksforening. Gina Krog-prisen bærer hennes navn.