/kvinnesak
post@kvinnesak.no

arbeidsliv

Snikinnføring av samskatt

Nå blir samskatten gjeninnført bakvegen. Ikke for alle riktignok, bare for lavere inntekter, i sammenheng med barnetrygd og betaling i barnehager, skriver Hilde Bojer....

Read more

Nei til økt midlertidighet i arbeidslivet

Høringsinnspill om endringer i arbeidsmiljøloven og økt adgang til å ansette i midlertidige stilinger...

Read more

Nordisk prosjekt om kvinner og økonomi

NKF har tatt inititativet til å styrke samarbeidet med våre nordiske søsterorganisasjoner innen rammen av International Alliance of Women. Sammen med svenske Frederica Bremer Förbundet, Dansk Kvindesamfund og finske Naisasialiitto Unioni har NKF fått midler gjennom NIKK til et prosjekt om kvinner og økonomi i våre respektive land....

Read more

Revisjon av pensjonsreformen

Norsk Kvinnesaksforening henstiller til Regjeringen om snarest å ta initiativ til en gjennomgåelse av pensjonsreformen i et likestillings/kvinneperspektiv. Deling av pensjonsopptjening mellom ektefeller, som en del av et felles bo, bør også utredes....

Read more

Likelønn, et anstendig arbeidsliv og 6-timersdag

Kvinner krever likelønn, et anstendig arbeidsliv og 6 timers dag. Denne uttalelsen ble vedtatt på NKFs landsstyremøte og er sendt til relevante parter i arbeidslivet. Kvinner krever likelønn, et anstendig arbeidsliv og 6 timers dag. Det er langt til likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Kvinners posisjon og vilkår…...

Read more