Stopp diskrimineringen av kvinneorganisasjonene

Kvinnesaksorganisasjonene diskrimineres ved tildelingen av støtte fra det offentlige. NKF krever økning av bevilgningene og en mer rettferdig fordeling av midlene.

Les artikkelen →
NKF sjokkert over forslag til kutt i likestilling

Norsk Kvinnesaksforening er sjokkert over at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet vil kutte i de allerede små bevilgningene til likestilling, samtidig som det internasjonale samfunnet maner til krafttak for likestilling.

Les artikkelen →
Norges kvinnelobby: Har Norge råd til kvinner?

Neste år er det 20 år siden FNs fjerde verdenskonferanse om kvinners rettigheter i Beijing. Da må alle land rapportere hva som er oppnådd. FN, ved UN Women, har etterlyst innspill og involvering av kvinneorganisasjonene i denne prosessen og i arbeidet videre. Regjeringen må gi kvinneorganisasjonene i Norge nødvendige ressurser til å spille den rollen de er tiltenkt i dette arbeidet, skriver leder i Norges kvinnelobby Margunn Bjørnholt i Aftenposten.

Les artikkelen →

Flere nyheter