Vi har jobbet for jenter
og kvinners rettigheter
siden 1884

Norsk Kvinnesaksforening jobber for likestilling og jenters og kvinners rettigheter. Vi har solid erfaring med politisk påvirkningsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber aktivt overfor norske myndigheter, ulike FN-organer og i andre fora for kvinners interesser. Norsk Kvinnesaksforening er tverrpolitisk, favner politisk bredt og er åpen for alle som støtter vårt formål, både kvinner og menn.

Kommende arrangement

  Aktuelt

  Rapport: Voldtekt og forebygging i Oslo kommune

  Oslo Kvinnesaksforening har fått midler av OXLO – en by for alle for å skrive en rapport om voldtekt i Oslo kommune. Rapporten omhandler forebygging…

  Read more

  Høringsnotat om likelønn til Stortingets familie- og kulturkomité

  Det var åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité 24.oktober 2019 i følgende sak: Statsbudsjettet 2020. (Prop. 1 S (2019-202) ) Randi Reese møtte for…

  Read more

  Kvinneorganisasjoner ut mot Giske/Nije: Ingen munnkurv om seksuell trakassering!

  Trond Giske har bedrevet seksuell trakassering overfor flere kvinner. Den organisasjonen, Arbeiderpartiet, som hadde gitt han tillit til posisjon som nestleder, nominasjon til Stortinget og…

  Read more

  Vi er foreningen for feministen av alle sorter.