Two Parents Fighting Over Child In Divorce Concept

Norsk kvinnesaksforenings landsstyre 9. mai 2015 går imot kvinne-og barnefiendtlige endringer av barneloven og krever at eventuelle endringer av barneloven ivaretar kvinners rettigheter og fremmer barnets beste.

Les artikkelen →
Karin Bruzelius, nestleder i Norsk Kvinnesaksforening, under høringen i Stortingets familie- og kulturkomite

Kvinnesaksorganisasjonene diskrimineres ved tildelingen av støtte fra det offentlige. NKF krever økning av bevilgningene og en mer rettferdig fordeling av midlene. Dette sa NKFs nestleder Karin Bruzelius i høring i Stortingets familie- og kulturkomite 10. november 2014.

Les artikkelen →

Flere nyheter