Morssak er kvinnesak

Katti Anker Møller gjorde morssak til kvinnesak. Hun opprettet mødrehjem for enslige mødre, gikk inn for morslønn til alle mødre, økopnomisk støtte ved fødsel til alle kvinner og kvinners rett til abort og prevensjon.

Les artikkelen →
Forslag til endringer i barneloven

Norsk kvinnesaksforening advarer mot endringer i barneloven som er i strid med barnets beste og innskrenker bostedsforeldres personlige frihet.

Les artikkelen →
Investeringsavtaler: Mer åpenhet og bedre utredning

Norsk kvinnesaksforening krever større åpenhet og bedre utredning av investeringsavtaler.

Les artikkelen →

Flere nyheter