Vi har jobbet for jenter
og kvinners rettigheter
siden 1884

Norsk Kvinnesaksforening jobber for likestilling og jenters og kvinners rettigheter. Vi har solid erfaring med politisk påvirkningsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber aktivt overfor norske myndigheter, ulike FN-organer og i andre fora for kvinners interesser. Norsk Kvinnesaksforening er tverrpolitisk, favner politisk bredt og er åpen for alle som støtter vårt formål, både kvinner og menn.

Kommende arrangement

Aktuelt

Vårt innspill til handlingsplan mot voldtekt

“I den senere tid er det en økende andel av voldtektsutsatte som anmelder overgrep. Likevel har ikke andelen saker hvor det er tatt ut tiltale,…

Read more

Abortloven 40 år: Torild Skards appell “Lova blir til”

Det var tøft å være kvinne da jeg vokste opp. Sex utenfor ekteskap ble sterkt fordømt, seksualopplysningen var dårlig og prevensjon svært vanskelig og usikker.…

Read more

Gina Krog-prisen til “De skamløse jentene”!

Norsk Kvinnesaksforening vil tildele de tre «skamløse jenter» årets Gina Krog-pris for derved å fremheve at «De skamløse» i Gina Krogs ånd følger opp det…

Read more

Vi er foreningen for feministen av alle sorter.