Forslag til felles lov svekker kvinners diskrimineringsvern

Norsk kvinnesaksforening går mot felles diskrimineringslov. Med noen prisverdige unntak, vil det fremlagte forlaget vil i hovedsak svekke kvinners diskrimineringsvern og/eller videreføre svakheter i dagens lov.

Les artikkelen →
2015 - nok et aktivt år for Norsk Kvinnesaksforening

Norsk kvinnesaksforening kan se tilbake på 2015 som nok et år der vår aktivitet langt oversteg de ressurser vi har til rådighet. I en tid med en rekke tilbakeslag for kvinners rettigheter har vi i tillegg til egne arrangementer og prosjekter også uttalt oss som høringsinstans og på eget inititativ i en rekke saker.

Les artikkelen →