Nedenfor er oversikter over ledertrioen/lederduoen og nylige landsstyrer/arbeidsutvalg i Norsk Kvinnesaksforening (NKF). Fra etableringen i 1884 ble organet kalt Bestyrelsen eller Hovedbestyrelsen. Margarete Bonnevie igangsatte i sin ledertid en reform av foreningen for å gi den en mer landsdekkende struktur, og fra 1946 ble NKF ledet av et landsstyre (LS) valgt av landsmøtet, og hadde i tillegg et landsråd som bestod av landsstyret og lederne for lokalforeningene. Landsstyrets hovedoppgave er å jobbe rikspolitisk, f.eks. overfor regjering og Storting. I 1970 ble rådet avskaffet, og erstattet av en ordning med landsstyre og et mindre arbeidsutvalg (AU), senere også kalt sentralstyre, valgt av og blant landsstyret. Arbeidsutvalget var ansvarlig for den daglige ledelsen og løpende politiske saker. Hvem som ble valgt til landsstyret og arbeidsutvalget fremgår av NKFs årsberetninger som ble trykket i Nylænde i perioden 1887–1927 og i Kvinnesaksnytt i perioden 1950–2016; det ble også ofte omtalt i dagspressen.

Historiske oversikter over ledertrioen/lederduoen

Arkiverte presentasjoner